Ako podnikaťPodnikanie
MOS.sk - Miestne obchody a služby
o
Ako podnikať Účtovníctvo Dane a odvody Mzdy Vzor faktúry GDPR Podnikateľský plán Marketing
o
Dane a odvody
Prehľad daní v SR
Prehľad odvodov v SR
Neplatca a platca DPH - porovnanie
Dane a odvody na Slovensku
Daň je vo všeobecnosti definovaná ako poplatok, resp. platba, ktorá je zákonom stanovená, vynútiteľná, nenávratná, spravidla neúčelová a obvykle sa opakujúca. Súhrn daní, ktoré sa uplatňujú v rámci konkrétneho štátu sa nazýva daňová sústava. Pre daň je charakteristické vymedzenie predmetu dane, základu dane a daňovej sadzby.
          Dane v SR »
Odvod má v porovnaní s daňou podobné charakteristiky, nie je však považovný za daň. Podobne je stanovený zákonom, jeho využitie je však účelové. V Slovenskej republike sú v platnosti odvody do zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne.
          Odvody v SR »
2017 Ako podnikať|

Dane a odvody

,

účtovníctvo

,

vzor faktúry

,

mzdy

,

podnikateľský plán

|Kontakt