podnikanie Podnikanie
MOS.sk - Miestne obchody a služby
bl Ako podnikať Podnik Účtovníctvo Vzor faktúry Sídlo podniku Dane a odvody Podnikateľský plán Marketing br
Podnikateľský plán
Náležitosti podnikateľského plánu
Podnikateľský plán
Pred samotným založením podniku, sa odporúča si zostaviť tzv. podnikateľský plán podniku. Podnikateľský plán je súbor špecifických bodov, po zadefinovaní ktorých, dochádza k vykresleniu aktuálneho stavu podniku a k zadefinovaniu možných alternatív pre jeho zefektívnenie. Zakladateľský podnikateľský plán zodpovedá na otázku vhodnosti založenia podniku.
Podnikateľský plán zodpovedá na nasledujúce otázky:
- Kde som ? (Aktuálna situácia podniku)
- Kam idem ? (Cieľ podniku pre budúcnosť)
- Ako sa tam dostanem ? (Aké nástroje, stratégie, prípadne zdroje sú potrebné pre naplnenie cieľa)
Vyhotovenie podnikateľského plánu sa v vyžaduje najmä v prípadoch obstarávania kapitálu od inštitúcií formou úveru, leasingu, dotácie, atď. Podnikateľský plán je v tomto prípade nevyhnutným podkladom pre získavanie finančných zdorjov, prípadne obchodných partnerov.
Rozdelenie podniakteľských plánov:
- Zakladateľský plán (Vychádza so situácie popisu potrieb, potrebných pre založenie podniku a dosiahnutie jeho cieľov)
- Strategický plán (Výchádza z aktuálnej situácie podniku, popisuje stratégiu pre dosiahnutie zadaného cieľa)
- Finančný plán (Podobný ako strategický plán, je zameraný na finančnú oblasť podniku)
Náležitosti podnikateľského plánu »
2012 Podnikanie|

Podnikateľský plán

,

podnik

,

účtovníctvo

,

vzor faktúry

,

sídlo podniku

,

marketing

|Kontakt