Ako podnikaťPodnikanie
MOS.sk - Miestne obchody a služby
o
Ako podnikať Účtovníctvo Dane a odvody Mzdy Vzor faktúry GDPR Podnikateľský plán Marketing
o
Marketing
Marketingový mix služieb - 7P
Komunikačný mix
Integrovaná komunikácia
Online marketing
Marketing a marketingový mix
Výraz marketing možno definovať ako cieľavedomú činnosť, resp. súbor opatrení, vedúcich k efektívnejšiemu vykonávaniu podnikateľskej činnosti, napĺňajúci hlavný cieľ podniku, ktorým najčastejšie býva dosahovanie čo najvyššej hodnoty zisku pri uspokojení potrieb zákazníka. Marketingové aktivity je vo všeobecnosti možné vymedziť do štyroch kategórií, nazývaných marketingový mix alebo skrátene 4P.
Marketingový mix:
o Produkt (Product)
o Cena (Price)
o Propagácia (Promotion)
o Distribúcia (Place)
Marketingový mix služieb - 7P »
2017 Ako podnikať|

Marketing, marketingový mix

,

účtovníctvo

,

dane a odvody

,

mzdy

,

podnikateľský plán

|Kontakt