Ako podnikaťPodnikanie
For Better Price - zľavy, výpredaje, zľavové kódy
o
Ako podnikať Účtovníctvo Dane a odvody Mzdy Vzor faktúry GDPR Podnikateľský plán Marketing
o
Účtovníctvo
Jednoduché účtovníctvo
Podvojné účtovníctvo
Daňová evidencia
Účtovníctvo
Vedenie účtovníctva je možné charakterizovať ako spravovanie systému informácií o majetku podniku a jeho pohybe, evidovaného v hodnotovom vyjadrení. Obchodný zákonník 513/1991 Z.z. § 35 stanovuje podnikom povinnosť viesť účtovníctvo v rozsahu a spôsobom podľa osobitného zákona. Podnikateľské subjekty účtujú v závislosti od ich právnej formy v sústave jednoduchého účtovníctva alebo podvojného účtovníctva. Pravidlá a náležitosti súvisiace s vedením účtovníctva podniku stanovuje Zákon o účtovníctve 431/2002 Z.z.
Obchodný zákonník, § 36 stanovuje podnikom, ktoré sú zápísané v obchodnom registri povinnosť účtovať v sústave podvojného účtovníctva. Živnostníci sa môžu rozhodnúť, či budú počas účtovného obdobia účtovať v jednoduchom alebo podvojnom účtovníctve. V prípade živnosti sa za učitých okolností vedenie účtovníctva nevyžaduje. Živnostníci uplatňujúci si tzv. paušálne výdavky, vedú namiesto účtovníctva daňovú evidenciu.
          Jednoduché účtovníctvo »
          Podvojné účtovníctvo »
2019 Ako podnikať|

Účtovníctvo

,

jednoduché účtovníctvo

,

podvojné účtovníctvo

,

daňová evidencia

|Kontakt