podnikanie Podnikanie
bl Ako podnikať Podnik Účtovníctvo Vzor faktúry Sídlo podniku Dane a odvody Podnikateľský plán Marketing br
Účtovníctvo
Účtovníctvo
Vedenie účtovníctva je možné charakterizovať ako spravovanie systému informácií o majetku podniku a jeho pohybe, evidovaného v hodnotovom vyjadrení. Obchodný zákonník 513/1991 Z.z. § 35 stanovuje podnikateľským subjektom povinnosť viesť účtovníctvo v rozsahu a spôsobom podľa osobitného zákona. Obchodný zákonník, § 36 stanovuje podnikom zápísaným v obchodnom registri, účtovať v sústave podvojného účtovníctva. Živnostníci si môžu vybrať medzi využívaním jednoduchého a podvojného účtovníctva.
Pravidlá a náležitosti vedenia účtovníctva podniku stanovuje Zákon o účtovníctve 431/2002 Z.z.
pripravujeme...
Podnikateľský plán »
2012 Podnikanie|

Účtovníctvo

,

podnik

,

vzor faktúry

,

sídlo podniku

,

podnikateľský plán

,

marketing

|Kontakt