podnikanie Podnikanie
bl Ako podnikať Účtovníctvo Vzor faktúry Sídlo podniku Dane a odvody GDPR Podnikateľský plán Marketing br
Sídlo podniku
Virtuálne sídlo podniku
Virtuálna kancelária
Sídlo podniku
Vznikajúce a predovšetkým menšie podniky, môžu mať komplikácie zo získaním oprávnenia pre registráciu priestorov ako priestorov sídla podniku. Obchodný zákonník 513/1991 Z.z. § 2, odsek 3, stanovuje pre registráciu sídla podniku povinnosť preukázať vlastnícke alebo užívacie právo registrovanej nehnuteľnosti. V prípade obtiažneho získania súhlasu od majiteľa nehnuteľnosti pre prevádzkovanie sídla podniku, sa odporúča obstarať služby tzv. virtuálneho sídla. Produkt virtuálne sídlo, resp. virtuálna adresa podniku, poskytne podniku potrebné náležitosti pre registráciu vybranej adresy do príslušného registra.
Virtuálne sídlo podniku »
2012 Podnikanie|

Sídlo podniku

,

podnik

,

účtovníctvo

,

sídlo firmy

,

podnikateľský plán

,

marketing

|Kontakt