Ako podnikaťPodnikanie
MOS.sk - Miestne obchody a služby
o
Ako podnikať Podnik Účtovníctvo Dane a odvody Mzdy Vzor faktúry Podnikateľský plán Marketing
o
Podnik
Živnosť a s.r.o. - porovnanie
Podnik
Podnikateľský subjekt možno charakterizovať ako samostanú ekonomickú jednotku, pôsobiacu v prostredí trhovej ekonomiky. Podnikať je možné na základe jednej z dostupných špecifických právnych foriem podnikov. V Slovenskej republike patria medzi najvyužívanejšie právne formy podnikania živnosť a spoločnosť s ručením obmedzeným.
Právne formy podnikov v SR »
2017

Ako podnikať

|

Podnik

,

účtovníctvo

,

dane a odvody

,

mzdy

,

podnikateľský plán

|Kontakt