Ako podnikaťPodnikanie
For Better Price - zľavy, výpredaje, zľavové kódy
o
Ako podnikať Účtovníctvo Dane a odvody Mzdy Vzor faktúry GDPR Podnikateľský plán Marketing
o
Marketing
Marketingový mix 4P a 4C
Marketingový mix služieb - 7P
Komunikačný mix
Integrovaná komunikácia
Online marketing
Marketingový mix 4P a 4C - rozdiel
Marketingový mix 4P predstavuje súhrn marketingových aktivít z pohľadu firmy. Marketingový mix 4C je alternatívou marketingového mixu 4P. Vychádza z pohľadu zákazníka na podnik a jeho produkt. Umožňuje viac myslieť na potreby zákazníkov.
Marketingový mix 4P Marketingový mix 4C
Product (Produkt) - Označovaný aj ako Produktový mix Customer (Zákazník) - Aké potreby a preferencie má zákazník. Ako vníma produkt a akú hodnotu preňho produkt predstavuje, resp. do akej miery uspokojí jeho potreby.
Price (Cena) - Označovaný aj ako Kontraktačný mix Costs (Náklady pre zákazníka) - Náklady, ktoré musí zákazník vynaložiť pre získanie produktu. Nejde len o cenu samotného produktu. Zahŕňa peňažné aj nepeňažné náklady, potrebné pre získanie produktu, ako napr. cena dopravy, čas potrebný pre získanie produktu atď.
Promotion (Propagácia) - Označovaný aj ako Komunikačný mix Communications (Komunikácia) - Ako vníma komunikáciu zákazník, resp. či má o produkte dostatočné informácie. Podnik by mal zo zákazníkom komunikovať aby zistil jeho potreby a aby zákazník mal relevantné informácie o produkte.
Place (Miesto) - Označovaný aj ako Distribučný mix Convenience (Pohodlie) - Ako jednoducho môže zákazník získať produkt. Napríklad pri nákupe cez internet nemusí navštíviť predajňu.
Integrovaná marketingová komunikácia »
2017 Ako podnikať|

Marketingový mix 4P a 4C

,

účtovníctvo

,

dane a odvody

,

mzdy

,

podnikateľský plán

|Kontakt