Ako podnikaťPodnikanie
For Better Price - zľavy, výpredaje, zľavové kódy
o
Ako podnikať Účtovníctvo Dane a odvody Mzdy Vzor faktúry GDPR Podnikateľský plán Marketing
o
Marketing
Marketingový mix 4P a 4C
Marketingový mix služieb - 7P
Komunikačný mix
Integrovaná komunikácia
Online marketing
Marketingový mix služieb - 7P
Službu je možné definovať ako produkt, nehmotného charakteru, ktorý prináša spotrebiteľovi úžitok. Pre služby je charakteristická ich premenlivosť, neskladovateľnosť a neoddelitenosť. Marketingový mix služby je rozšírený na 7 kategórií, úzko súvisiacich s poskytovaním služieb odberateľom.
Produkty sa z hľadiska pomeru využitej homotnej a nehmotnej časti, resp. pomeru tovaru a služby rozdeľujú na čistý hmotný tovar, hmotný tovar dodávaný spolu so službou, produkt tvorený z polovice tovarom a z polovice službou, služba dodávaná s tovarom, čistá služba.
Marketingový mix služieb:
o Produkt (Product) - parametre a vlastnosti produktu.
o Cena (Price) - stratégia stanovovania ceny produktu, cenové zľavy a pod.
o Propagácia (Promotion) - spôsob akým bude šírené povedomie o produkte.
o Distribúcia (Place) - miesto alebo forma akou bude produkt dodávaný koncovým spotrebiteľom.
o Ľudia (People) - personál spojený s poskytovaním konkrétnej služby.
o Materiálne zabezpečenie (Physical evidence) - hmotné prostriedky potrebné pre poskytnutie služby.
o Procesy (Process) - činnosti organizácie, ktoré ovplyvňujú poskytovanie služby.
Integrovaná marketingová komunikácia »
2017 Ako podnikať|

Marketingový mix služieb, 7P

,

účtovníctvo

,

dane a odvody

,

mzdy

,

podnikateľský plán

|Kontakt