Ako podnikaťPodnikanie
For Better Price - zľavy, výpredaje, zľavové kódy
o
Ako podnikať Účtovníctvo Dane a odvody Mzdy Vzor faktúry GDPR Podnikateľský plán Marketing
o
Marketing
Marketingový mix 4P a 4C
Marketingový mix služieb - 7P
Komunikačný mix
Integrovaná komunikácia
Online marketing
Komunikačný mix
Procesy, ktoré podnik vykonáva v rámci propagácie jeho obchodného mena alebo produktov je možné zaradiť do štyroch skupín, tvoriacich komunikačný mix. K často využívaným formám komunikácie podnikateľského subjektu s verejnosťou, patrí reklama a public relations.
Kategórie komunikačného mixu:
o Reklama (Advertising) - komunikácia zameraná na prezentáciu, resp. propagáciu produktov cieľovej skupine verejnosti.
o Podpora predaja (Sales promotion) - zaŕňa činnosti súvisiace s krátkodobou komunikáciou prostredníctvom podporných nástrojov propagácie, ktoré upriamujú pozornosť na produkty, napr. zľavy, bonusy, súťaže o ceny, drobné darčeky, motivácia sprostredkovateľov predaja.
o Vzťahy s verejnosťou (Public relations) - komunikácia smerovaná k širokej verejnosti, ktorá je zameraná na budovanie pozitívneho imidžu podniku.
o Priamy marketing (Direct marketing) - interaktívna a často osobná komunikácia podniku s potenciálnymi a existujúcimi zákazníkmi.
Marketingový mix »
2017 Ako podnikať|

Komunikačný mix

,

podnik

,

účtovníctvo

,

dane a odvody

,

mzdy

,

podnikateľský plán

|Kontakt