Ako podnikaťPodnikanie
For Better Price - zľavy, výpredaje, zľavové kódy
o
Ako podnikať Účtovníctvo Dane a odvody Mzdy Vzor faktúry GDPR Podnikateľský plán Marketing
o
Ako podnikať
Právne formy podnikov
Živnosť
S.r.o.
Porovnanie živnosti a s.r.o.
Podnikanie cez internet
Zaručený elektronický podpis
Podnikateľský účet
Zákony
Slovník
Živnosť a S.r.o. - výhody, nevýhody a porovnanie
Právne formy podnikov živnosť a spoločnosť s ručením obmedzeným patria medzi najvyužívanejšie v Slovenskej republike. Každá z uvedených právnych foriem sa vyznačuje špecifickými vlastnosťami, t.j. má svoje výhody aj nevýhody. Z toho dôvodu je voľba vhodnej právnej formy ovplyvňovaná viacerými faktormi ako sú napr. predpokladaný príjem, predmet podnikania, spoločné podnikanie s partnermi, doba vykonávania podnikateľskej činnosti, disponibilné finančné zdroje pre začiatok podnikania atď.
Prehľad atribútov živnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným:
Živnosť Spoločnosť s ručením
obmedzeným
Podnik Fyzická osoba Právnická osoba
Zakladanie Cca. 1 až 5 dní Cca. 14 až 21 dní
Poplatky za založenie 5 Eur voľná živnosť,
15 Eur remeselná živnosť,
pri zakladaní živnosti cez internet
je založenie voľných živnosti bezplatné a v prípade remeselnej živnosti je poplatok znížený
na 7,50 Eur
300 Eur zápis spoločnosti do obchodného registra,
5 Eur voľná živnosť,
15 Eur remeselná živnosť,
pri zakladaní spoločnosti cez internet sa poplatok za zápis do obchodného registra znižuje
na 150 Eur, voľné živnosti
sú bezplatné a poplatok za remeselnú živnosť je 7,50 Eur
Základné imanie Nie je stanovené Min. 5 000 Eur
Daň z príjmu 19 % z časti základu dane nepresahujúcej 176,8 násobok sumy platného životného minima,
25 % z časti základu dane presahujúcej 176,8 násobok sumy platného životného minima,
aktuálne predstavuje 176,8 násobok životného minima
35 022,31 Eur
21 %
Daň z dividend Nevzťahuje sa na živnostníkov 7 %
Daňová licencia Neuplatňuje sa Od 1.1.2018 bude zrušená
Odvody do zdravotnej poisťovne Minimálna výška mesačného
odvodu je 61,81 Eur
Spoločnosť platí odvody do zdravotnej poisťovne len za svojich zamestnancov, ak je zamestnávateľom
Odvody do sociálnej poisťovne V prvom roku podnikania je platenie odvodov do sociálnej
poisťovne dobrovoľné,
povinnosť platiť odvody vzniká, keď obrat podniku presiahne
12 násobok minimálneho vymeriavacieho základu pre odvody do sociálnej poisťovne,
t.j. aktuálne 5 298 Eur,
minimálna výška mesačného odvodu je 146,35 Eur,
ak je podnikateľ zamestnávateľom, platí odvody za svojich zamestnancov
Spoločnosť platí odvody do sociálnej poisťovne len za svojich zamestnancov, ak je zamestnávateľom
Paušálne výdavky 60 % s možnosťou uplatnenia najviac do 20 000 Eur ročne Nie je možnosť uplatňovania
Účtovníctvo Možnosť voľby medzi
jednoduchým účtovníctvom
a podvojným účtovníctvom
Podvojné účtovníctvo
Obmedzenia Živnosť môže založiť 1 fyzická osoba alebo 1 právnická osoba Spoločnosť môže založiť 1 až 50 fyzických alebo právnických osôb, fyzická osoba nemôže byť jediným spoločníkom vo viac ako 3-och spoločnostiach
Ručenie Živnostník ručí za svoje záväzky majetkom podniku a aj svojím súkromným majetkom Spoločnosť ručí za svoje záväzky celým svojím majetkom a spoločníci do výšky ich nesplatených vkladov
Rezervný fond Nie je povinnosť tvoriť
Podnikanie formou živnosti je z daňového hľadiska výhodné najmä pri dosahovaní príjmov do cca. 2 500 Eur mesačne. Pre živnosntíkov, ktorí majú nízke vstupné náklady na podnikanie, napr. v prípade poskytovania služieb je výhodná možnosť uplatňovnania paušálnych výdavkov. Živnostník narozdiel od spoločnosti s ručením obmedzeným, ručí za svoje záväzky v neobmedzenej miere. S.r.o. ako právnická osoba neplatí odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne, ak nemá zamestnancov, resp. pokiaľ nevypláca mzdy. Pri spoločnosti s ručením obmedzeným sa platí daň z príjmu právnických osôb a aj daň z dividend. Založenie s.r.o. je finančne náročnejšie a zároveň trvá dlhšiu dobu ako v prípade živnosti.
Právne formy podnikov v SR »
2017 Ako podnikať|

Živnost a s.r.o

,

účtovníctvo

,

dane a odvody

,

mzdy

,

podnikateľský plán

|Kontakt