podnikanie Podnikanie
MOS.sk - Miestne obchody a služby
bl Ako podnikať Účtovníctvo Vzor faktúry Sídlo podniku Dane a odvody GDPR Podnikateľský plán Marketing br
Ako podnikať
Právne formy podnikania
Ako založiť živnosť
Ako založiť SRO
Podnikateľský účet
Faktúra
Zákony
Slovník
Ako založiť živnosť
Založenie podniku vystupujúceho pod právnou formou živnosti patrí k najjednouchším a najrýchlejším spôsobom založenia podniku. Právnu formu podniku podnikajúceho na základe živnostenského oprávnenia stanovuje Živnostenský zákon 455/1991 Z.z. Živnosti sa podľa § 19 sa živnosti rozdeľujú na voľné, remeselné a viazané.
Založenie živnosti:
1. Potrebné náležitosti: občiansky preukaz, kolky v príslušnej hodnote
2. V prípade remeselnej alebo viazanej živnosti sa vyžaduje doklad o odbornej spôsobilosti
3. Návšteva živnostenského úradu: výber predmetu/ov podnikania, voľba názvu podniku
4. Vydanie živnostenského oprávnenia, obvykle do 5 pracovných dní
5. Vytvorenie viacerých fotokópií živnostenského oprávnenia pre nasledujúce registračné povinnosti
6. Registrácia v zdravotnej poisťovni
7. Registrácia v sociálnej posiťovni (dobrovoľná v 1.roku podnikania)
8. Založenie účtu pre podnikateľské účely, tzv. podnikateľského účtu
9. Registrácia na daňovom úrade
10. Začiatok podnikania
Ako založiť SRO »
2012 Podnikanie|

Ako založiť živnosť

,

podnik

,

účtovníctvo

,

sídlo podniku

,

podnikateľský plán

,

marketing

|Kontakt