podnikanie Podnikanie
bl Ako podnikať Účtovníctvo Vzor faktúry Sídlo podniku Dane a odvody GDPR Podnikateľský plán Marketing br
Ako podnikať
Právne formy podnikania
Ako založiť živnosť
Ako založiť SRO
Podnikateľský účet
Faktúra
Zákony
Slovník
Podnikateľský účet
Legislatíva priamo nestanovuje podnikateľom vedenie bankového účtu. Povinnosť využívať bankový účet v rámci podnikateľskej činnosti určuje nepriamo 394/2012 Z.z. zákon o obmedzení platieb v hotovosti, podľa ktorého sa vyžaduje vykonávať platby nad 5 000 Eur bezhotovostnou formou.
Čislo podnikateľského účtu je nutné uviesť pri registrácii podniku na daňovom úrade. Podnikateľský účet ako produkt sa nijak výrazne neodlišuje od bežného bankového účtu. Príjmy smerujúce na podnikateľský účet by mali mať pôvod s podnikateľskej činnosti. Bankové inštitúcie v súčasnosti ponúkajú široké portfólio špecializovaných podnikateľských účtov, tzv. business účtov pre podnikateľskú činnosť. Pokiaľ to pravidlá špecifickej banky povoľujú, odporúča sa založiť si a využívať na účely podnikania bežný účet, ktorého prevádzka je oproti "špeciálnym podnikateľským účtom", finančne nenáročnejšia.
Ako založiť SRO »
2012 Podnikanie|

Podnikateľský účet

,

podnik

,

účtovníctvo

,

sídlo podniku

,

podnikateľský plán

,

marketing

|Kontakt