podnikanie Podnikanie
bl Ako podnikať Účtovníctvo Vzor faktúry Sídlo podniku Dane a odvody GDPR Podnikateľský plán Marketing br
Ako podnikať
Právne formy podnikania
Ako založiť živnosť
Ako založiť SRO
Podnikateľský účet
Faktúra
Zákony
Slovník
Zákony súvisiace s výkonom podnikateľskej činnosti
Právne normy súvisiace s výkonom podnikania. Všeobecne sa odporúča znalosť obsahu nasledujúcich zákonov:
513/1991 Z.z. - Obchodný zakonník
431/2002 Z.z. - Zákon o účtovníctve
455/1991 Z.z. - Živnostenský zákon
595/2003 Z.z. - Zákon o dani z príjmov
222/2004 Z.z. - Zákon o DPH
122/2013 Z.z. - Zákon o ochrane osobných údajov
311/2001 Z.z. - Zákonník práce
Slovník »
2012 Podnikanie|

Zákony

,

podnik

,

účtovníctvo

,

sídlo podniku

,

podnikateľský plán

,

marketing

|Kontakt