podnikanie Podnikanie
MOS.sk - Miestne obchody a služby
bl Ako podnikať Podnik Účtovníctvo Vzor faktúry Sídlo podniku Dane a odvody Podnikateľský plán Marketing br
Ako podnikať
Právne formy podnikania
Ako založiť živnosť
Ako založiť SRO
Podnikateľský účet
Faktúra
Zákony
Slovník
Ako podnikať
Podnikanie je cieľavedomá činnosť, vykonávaná podnikateľom, s účelom dosiahnúť zisk. Primárnym cieľom podniku je vytvárať prevádzkovaním podnikateľskej činnosti, v rámci špecifických možností čo najvyššiu hodnotu zisku. Práva a povinnosti podniku, súvisiace s výkonom podnikania sú stanovené v platnej legislatíve.
Podnik je samostatná ekonomická jednotka resp. ekonomický subjekt pôsobiaci v trhovej ekonomike, oprávnený vykonávať podnikateľskú činnosť, vystupujúci pod špecifickou právnou formou podnikania. Slovom podnik sa nazýva združenie podnikateľov, t.j. spoločnosť, ale aj jednotlivci pôsobiaci ako samostatní prevázdkovatelia podniku, napr. živnostník.
Odporúčaný postup pri začiatku podnikania:
1. Vypracovanie zakladateľského podnikateľského plánu
2. Voľba právnej formy podniku
3. Voľba predmetu podnikania
4. Prehodnotenie alternatívy registrácie pre daň
5. Založenie podniku
6. Registrácia do zdravotnej poisťovne
7. Registrácia do sociálnej poisťovne
8. Založenie podnikateľského účtu
9. Registrácia na daňovom úrade
10. Podnikateľská činnosť a marketing
TOPlist2014 Podnikanie|

Ako podnikať

,

podnik

,

vzor faktúry

,

sídlo podniku

,

podnikateľský plán

,

marketing

|Kontakt