Ako podnikaťPodnikanie
MOS.sk - Miestne obchody a služby
o
Ako podnikať Podnik Účtovníctvo Dane a odvody Mzdy Vzor faktúry Podnikateľský plán Marketing
o
Ako podnikať
Právne formy podnikov
Živnosť
S.r.o.
Porovnanie živnosti a s.r.o.
Registračná pokladnica
Podnikanie cez internet
Zaručený elektronický podpis
Podnikateľský účet
Zákony
Slovník
Online registračná pokladnica a Virtuálna registračná pokladnica
Používanie online registračnej pokladnice pri podnikaní, ktorá je napojená na systémy Finančnej správy, upravuje zákon 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Podnikateľ je povinný evidovať tržbu v pokladnici bez zbytočného odkladu po jej prijatí. Pre niektorých podnikateľov môže byť výhodné využívať virtuálnu registračnú pokladnicu namiesto online registračnej pokladnice.
o Online registračná pokladnica (ORP)

o Virtuálna registračná pokladnica (VRP)
Živnosť a s.r.o. - porovnanie »
2019 Ako podnikať|

Online registračná pokladnica a Virtuálna registračná pokladnica

,

ORP

,

VRP

|Kontakt