Ako podnikaťPodnikanie
For Better Price - zľavy, výpredaje, zľavové kódy
o
Ako podnikať Účtovníctvo Dane a odvody Mzdy Vzor faktúry GDPR Podnikateľský plán Marketing
o
Ako podnikať
Právne formy podnikov
Živnosť
S.r.o.
Porovnanie živnosti a s.r.o.
Registračná pokladnica
Podnikanie cez internet
Zaručený elektronický podpis
Podnikateľský účet
Zákony
Slovník
Ako začať podnikať ?
Podnikanie je cieľavedomá činnosť, vykonávaná podnikateľom s cieľom dosiahnúť zisk. Primárnym cieľom podniku je vytvárať prevádzkovaním podnikateľskej činnosti, v rámci špecifických možností čo najvyššiu hodnotu zisku. Práva a povinnosti podniku, súvisiace s výkonom podnikania stanovuje platná legislatíva.
Podnik je samostatná ekonomická jednotka resp. subjekt, pôsobiaci v trhovej ekonomike, oprávnený vykonávať podnikateľskú činnosť a vystupujúci pod špecifickou právnou formou podnikania. Slovom podnik sa nazýva združenie podnikateľov, teda spoločnosť, ale aj jednotlivci pôsobiaci ako samostatne zárobkovo činné osoby, t.j. živnostníci. V Slovenskej republike patria medzi najvyužívanejšie právne formy podnikania živnosť a spoločnosť s ručením obmedzeným.
Odporúčaný postup pre začínajúcich podnikateľov:
1. Vypracovanie zakladateľského podnikateľského plánu
2. Výber vhodnej právnej formy podniku
3. Voľba relevantných predmetov podnikania
4. Získanie zaručeného elektronického podpisu
5. Prehodnotenie alternatívy registrácie pre DPH
6. Založenie podniku
7. Založenie podnikateľského účtu
8. Registrácia na daňovom úrade
9. Registrácia do zdravotnej poisťovne v prípade živnosti
10. Podnikateľská činnosť a marketing
2019

Ako podnikať

|

Podnik

,

účtovníctvo

,

dane a odvody

,

mzdy

, business plán
|Kontakt