podnikanie Podnikanie
bl Ako podnikať Účtovníctvo Vzor faktúry Sídlo podniku Dane a odvody GDPR Podnikateľský plán Marketing br
Ako podnikať
Právne formy podnikania
Ako založiť živnosť
Ako založiť SRO
Podnikateľský účet
Faktúra
Zákony
Slovník
Slovník ekonomicko podnikateľských výrazov
Dividenda - peňažný podiel z čistého zisku v akciovej spoločnosti, vyplácaný akcionárom
DPH - daň z pridanej hodnoty
Inflácia - miera rastu cenovej hladiny
Legislatíva - súhrn platných zákonov a predpisov
Obrat - súčet príjmov podniku
Odpis - ekonomické vyjadrenie opotrebenia majetku
Produkt - výrobok alebo služba vyprodukovaná podnikom
Úrok - ekonomické vyjadrenie hodnoty peňazí
Úver - poskytnutie peňazí s podmienenou návratnosťou
Zisk - rozdiel medzi príjmami a výdavkami podniku
Zákony »
2012 Podnikanie|

Ekonomický slovník

,

podnik

,

účtovníctvo

,

sídlo podniku

,

podnikateľský plán

,

marketing

|Kontakt