Ako podnikaťPodnikanie
For Better Price - zľavy, výpredaje, zľavové kódy
o
Ako podnikať Účtovníctvo Dane a odvody Mzdy Vzor faktúry GDPR Podnikateľský plán Marketing
o
Vzor faktúry
Faktúra Neplatca DPH
Faktúra Platca DPH
Faktúra do iného členského štátu
Faktúra do zahraničia
Faktúra v Anglickom jazyku
Predfaktúra
Zálohová faktúra
Elektronická faktúra
Dodací list
Vzor dodacieho listu
Dodací list patrí k často využívaným dokumentom, ktoré dodávateľ vyhotovuje pre odberateľa. V prípade, že sú objednané a uhradené produkty dodávané postupne, dochádza k vyhotovovaniu viacerých dodacích listov, ktoré sú viazané na jednu objednávku, resp. faktúru. Pri dodaní všetkých produktov môže plniť funkciu dodacieho listu aj faktúra s príslušnými náležitosťami, na ktorej je uvedené, že je zároveň aj dodacím listom. V obsahu dodacieho listu môžu byť, ale aj nemusia byť uvedené ceny jednotlivých dodaných tovarov a služieb.
Vzor faktúry, ktorá plní aj účel dodacieho listu:
FAKTÚRA č.: 0000000001
Dodávateľ
Podnik, s.r.o.
Obchodná 31
811 06 Bratislava
Slovenská Republika
IČO: 12345678
DIČ: 1234567890
IČ DPH: Neplatiteľ DPH

Zapísaná v registri: Okresný súd Bratislava I
Vložka číslo: 12345/A

IBAN: SK1234000000001234567890
          ABC Banka a.s.
Odberateľ
Roman Boroš
Letná 3
903 01 Senec
Slovenská Republika
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Forma úhrady: Bankový prevod
Spôsob doručenia: Pošta
Dátum vystavenia: 01.05.2017
Dátum splatnosti: 01.06.2017
Dátum dodania: 02.05.2017
Produkt Jednotková cena Množstvo Celková cena
USB Kľúč 16 Gb€ 14,951 ks€ 14,95
Papier A4 500 Ks€ 3,952 ks€ 7,90
Inštalácia softvéru€ 9,951 h€ 9,95
Suma k úhrade: € 32,80
Faktúra je zároveň aj dodacím listom.
Vystavil: Anita Ivanová ______________________
Podpis
Vzor dodacieho listu:
DODACÍ LIST č.: 0000000001
Dodávateľ
Podnik, s.r.o.
Obchodná 31
811 06 Bratislava
Slovenská Republika
IČO: 12345678
DIČ: 1234567890
IČ DPH: Neplatiteľ DPH

Zapísaná v registri: Okresný súd Bratislava I
Vložka číslo: 12345/A

IBAN: SK1234000000001234567890
          ABC Banka a.s.
Odberateľ
Roman Boroš
Letná 3
903 01 Senec
Slovenská Republika
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Spôsob doručenia: Pošta
Dátum vystavenia: 01.05.2017
Dátum dodania: 02.05.2017
Produkt Množstvo
USB Kľúč 16 Gb1 ks
Kalkulačka3 ks
Papier A4 500 Ks1 ks
Spolu: 5 ks
Dodací list k objednávke č. 0000000001 zo dňa 30.4.2017
Vystavil: Anita Ivanová ______________________
Podpis
Dodací list môže obsahovať aj položky ako variabilný symbol, konštantný symbol, dodaciu podmienku, prípadne iné položky. V sekciách dodávateľ a odberateľ sa odporúča obsiahnutie e-mailovej adresy, telefónneho čísla alebo iného kontaktného údaju účastníkov obchodného styku, v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Súčasťou dokumentu môže byť aj číslo objednávky, ku ktorej je vyhotovený dodací list viazaný.
Vzor faktúry v anglickom jazyku »
2017 Ako podnikať|

Vzor dodacieho listu

,

dodací list

,

účtovníctvo

,

podnikateľský plán

|Kontakt