Ako podnikaťPodnikanie
MOS.sk - Miestne obchody a služby
o
Ako podnikať Účtovníctvo Dane a odvody Mzdy Vzor faktúry GDPR Podnikateľský plán Marketing
o
Vzor faktúry
Faktúra Neplatca DPH
Faktúra Platca DPH
Faktúra do iného členského štátu
Faktúra do zahraničia
Faktúra v Anglickom jazyku
Predfaktúra
Zálohová faktúra
Elektronická faktúra
Dodací list
Vzor faktúry v Anglickom jazyku
Faktúry vyhotovené v anglickom jazyku sa obykle vystavujú v rámci medzinárodného obchodného styku, t.j. odberateľom do iných členských štátov EÚ alebo do tretích krajín. Vystavené faktúry v angličtine sú v niektorých prípadoch využívané aj pri tuzemskom obchodnom styku, napr. pri dodávaní produktov podnikom, ktoré sú vo vlastníctve zahraničných investorov. Niektoré výrazy, resp. formulácie v anglickom jazyku je potrebné uvádzať na faktúre v súlade so zákonom.
Vzor faktúry - Neplatca DPH:
INVOICE: no.: 0000000001
Seller
Podnik, s.r.o.
Obchodná 31
811 06 Bratislava
Slovak Republic
ID no.: 12345678
TAX ID: 1234567890
VAT ID: Not VAT registered

Listed in register: Okresný súd Bratislava I
File no.: 12345/A

IBAN: SK1234000000001234567890
          ABC Banka a.s.
Buyer
Roman Boroš
Letná 3
903 01 Senec
Slovak Republic
ID no.:
TAX ID:
VAT ID:

Payment form: Bank transfer
Delivery: Post
Inovice date: 01.05.2017
Payment due date: 01.06.2017
Supply date: 02.05.2017
Product Unit price Quantity Total price
USB Stick 16 Gb€ 14,951 pc€ 14,95
Paper A4 500 Pcs€ 3,952 pcs€ 7,90
Installation of software€ 9,951 h€ 9,95
Total amount to pay: € 32,80
Issued by: Anita Ivanová ______________________
Signature
Vzor faktúry - Platca DPH:
INVOICE no.: 0000000002
Seller
Podnik, s.r.o.
Obchodná 31
811 06 Bratislava
Slovak Republic
ID no.: 12345678
TAX ID: 1234567890
VAT ID: SK1234567890

Listed in register: Okresný súd Bratislava I
File no.: 12345/A

IBAN: SK1234000000001234567890
          ABC Banka a.s.
Buyer
Kristián Seto
Limbová 11
010 01 Žilina
Slovak Republic
ID no.:
TAX ID:
VAT ID:

Payment form: Bank transfer
Delivery: Post
Invoice date: 01.05.2017
Payment due date: 01.06.2017
Delivery date: 02.05.2017
Product Unit price
excl. VAT
Quantity Total
amount
excl. VAT
VAT
rate
VAT Total
amount
incl. VAT
USB Stick 16 Gb€ 12,461 ks€ 12,4620%€ 2,49€ 14,95
Installation of software€ 3,962 h€ 7,9220%€ 1,58€ 9,50
Book Marketing 2017€ 10,861 ks€ 10,8610%€ 1,09€ 11,95
VAT base VAT Total amount
incl. VAT
VAT 10% € 10,86€ 1,09€ 11,95
VAT 20% € 20,38€ 4,07€ 24,45
Total € 31,24€ 5,16€ 36,40
Total amount to pay: € 36,40
Issued by: Anita Ivanová ______________________
Signature
Vzor faktúry do iného členského štátu EÚ - prenos daňovej povinnosti:
INVOICE no.: 0000000003
Seller
Podnik, s.r.o.
Obchodná 31
811 06 Bratislava
Slovak Republic
ID no.: 12345678
TAX ID: 1234567890
VAT ID: SK1234567890

Listed in register: Okresný súd Bratislava I
File no.: 12345/A

IBAN: SK1234000000001234567890
          ABC Banka a.s.
Buyer
ABC ltd.
Talbot avenue 6
75001 Paris
France
ID no.: 76543210
TAX ID: 9876543210
VAT ID: FR9876543210

Payment form: Bank transfer
Delivery: Post
Invoice date: 01.05.2017
Payment due date: 01.06.2017
Delivery date: 02.05.2017
Product Unit price
excl. VAT
Quantity Total amount
excl. VAT
VAT rate VAT Total amount
incl. VAT
USB stick 16 Gb€ 12,461 pc€ 12,460%€ 0€ 12,46
Installation of software€ 3,962 h€ 7,920%€ 0€ 7,92
Book Marketing 2017€ 10,861 pc€ 10,860%€ 0€ 10,86
VAT base: € 31,24
VAT: € 0
Total amount to pay: € 31,24
VAT reverse charge.
Issued by: Anita Ivanová ______________________
Signature
Vzor faktúry do zahraničia - dodanie oslobodené od dane:
INVOICE no.: 0000000004
Seller
Podnik, s.r.o.
Obchodná 31
811 06 Bratislava
Slovak Republic
ID no.: 12345678
TAX ID: 1234567890
VAT ID: SK1234567890

Listed in register: Okresný súd Bratislava I
File no.: 12345/A

IBAN: SK1234000000001234567890
          ABC Banka a.s.
Buyer
Business ltd.
High St 10
Melbourne VIC 3141
Australia
ID no.: 76543210
TAX ID: 9876543210
VAT ID: AU9876543210

Payment form: Bank transfer
Delivery: Post
Invoice date: 01.05.2017
Payment due date: 01.06.2017
Delivery date: 02.05.2017
Product Unit price
excl. VAT
Quantity Total amount
excl. VAT
VAT rate VAT Total amount
incl. VAT
USB stick 16 Gb€ 12,461 pc€ 12,460%€ 0€ 12,46
Calculator€ 8,352 pcs€ 16,700%€ 0€ 16,70
Book Marketing 2017€ 10,861 pc€ 10,860%€ 0€ 10,86
VAT base: € 40,02
VAT: € 0
Total amount to pay: € 40,02
The supply is exempt from VAT.
Issued by: Anita Ivanová ______________________
Signature
Faktúra môže obsahovať aj položky ako variabilný symbol, konštantný symbol, prípadne iné položky. V sekciách dodávateľ a odberateľ sa odporúča obsiahnutie e-mailovej adresy, telefónneho čísla alebo iného kontaktného údaju účastníkov obchodného styku, v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Podpis na faktúre môže byť vyhotovený v písomnej alebo v technickej forme.
Vzor faktúry do iného členského štátu »
2017 Ako podnikať|

Vzor faktúry v Anglickom jazyku

,

faktúra

,

účtovníctvo

,

podnikateľský plán

|Kontakt