Ako podnikaťPodnikanie
For Better Price - zľavy, výpredaje, zľavové kódy
o
Ako podnikať Účtovníctvo Dane a odvody Mzdy Vzor faktúry GDPR Podnikateľský plán Marketing
o
Vzor faktúry
Faktúra Neplatca DPH
Faktúra Platca DPH
Faktúra do iného členského štátu
Faktúra do zahraničia
Faktúra v Anglickom jazyku
Predfaktúra
Zálohová faktúra
Elektronická faktúra
Dodací list
Vzor predfaktúry
Predfaktúra je dokument, prostredníctvom ktorého dodávateľ vyzýva odberateľa k uhradeniu príslušnej sumy za tovar alebo služby. Výhodou využívania predfaktúry ako dokumentu, ktorý vyzýva k platbe je, že platcovi DPH po jej vystavení nevzniká povinnosť odviesť daň z pridanej hodnoty ak odberateľ nevykoná úhradu. Narozdiel od faktúry, predfaktúra nie je účtovným ani daňovým dokladom a jej náležitosti nestanovuje zákon. Štandardne je obsah predfaktúry vo veľkej miere podobný ako obsah faktúry. Na predfaktúre sa uvádza označenie "predfaktúra", nápis, že sa nejedná o daňový doklad a naopak, neuvádza sa daň z pridanej hodnoty, ak je dodávateľ platcom DPH. Číselné označenie sa v prípade predfaktúry obvykle stanovuje tak, aby bolo možné vyhotovenú predfaktúru neskôr priradiť k špecifickej faktúre.
Náležitosti predfaktúry:
1. Označenie "Predfaktúra"
2. Poradové číslo predfaktúry - jedinečné, nie duplicitné v rámci predfaktúr
3. Časť "Dodávateľ"
     (Označenie "Dodávateľ", Obchodný názov podniku, Adresa sídla podniku, IČO, DIČ, IČ DPH,
      Register evidencie podniku, Číslo zápisu do registra, Podnikateľské účty, Názvy bánk)
4. Časť "Odberateľ"
     (Označenie "Odberateľ", Meno a priezvisko alebo Obchodný názov podniku, Adresa,
      v prípade podnikateľského subjektu IČO, DIČ, IČ DPH)
5. Dátum vystavenia predfaktúry
6. Dátum splatnosti predfaktúry
7. Dátum dodania produktov
8. Forma úhrady (hotovosť, bankový prevod, dobierka, atď.)
9. Spôsob dodania (osobný odber, kuriér, pošta, atď.), príp. dodacia podmienka Incoterms
10. Text faktúry, faktúrované produkty
      (Popis tovaru alebo služby, Cena za mernú jednotku, Množstvo a merná jednotka, Cena za faktúrované množstvo,
        Peňažná mena)
11. Celková suma k úhrade
12. Nápis "Nie je daňový doklad"
13. Meno a priezvisko osoby, ktorá predfaktúru vystavuje
14. Podpis osoby, ktorá predfaktúru vystavuje
Vzor predfaktúry:
PREDFAKTÚRA č.: 0000000001
Dodávateľ
Podnik, s.r.o.
Obchodná 31
811 06 Bratislava
Slovenská Republika
IČO: 12345678
DIČ: 1234567890
IČ DPH: SK1234567890

Zapísaná v registri: Okresný súd Bratislava I
Vložka číslo: 12345/A

IBAN: SK1234000000001234567890
          ABC Banka a.s.
Odberateľ
Roman Boroš
Letná 3
903 01 Senec
Slovenská Republika
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Forma úhrady: Bankový prevod
Spôsob doručenia: Pošta
Dátum vystavenia: 01.05.2017
Dátum splatnosti: 01.06.2017
Dátum dodania: 02.05.2017
Produkt Jednotková cena Množstvo Celková cena
USB Kľúč 16 Gb€ 14,951 ks€ 14,95
Papier A4 500 Ks€ 3,952 ks€ 7,90
Inštalácia softvéru€ 9,951 h€ 9,95
Suma k úhrade: € 32,80
Nie je daňový doklad.
Vystavil: Anita Ivanová ______________________
Podpis
Predfaktúra môže obsahovať aj položky ako variabilný symbol, konštantný symbol, prípadne iné položky. V sekciách dodávateľ a odberateľ sa odporúča obsiahnutie e-mailovej adresy, telefónneho čísla alebo iného kontaktného údaju účastníkov obchodného styku, v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Súčasťou predfaktúry môže byť aj číslo objednávky, ku ktorej je vystavená predfaktúra viazaná. Podpis na predfaktúre môže byť vyhotovený v písomnej alebo v technickej forme.
Vzor zálohovej faktúry »
2017 Ako podnikať|

Vzor predfaktúry

,

faktúra

,

účtovníctvo

,

podnikateľský plán

|Kontakt