Ako podnikaťPodnikanie
For Better Price - zľavy, výpredaje, zľavové kódy
o
Ako podnikať Účtovníctvo Dane a odvody Mzdy Vzor faktúry GDPR Podnikateľský plán Marketing
o
Vzor faktúry
Faktúra Neplatca DPH
Faktúra Platca DPH
Faktúra do iného členského štátu
Faktúra do zahraničia
Faktúra v Anglickom jazyku
Predfaktúra
Zálohová faktúra
Elektronická faktúra
Dodací list
Vzor zálohovej faktúry
Zálohová faktúra je dokument, prostredníctvom ktorého dodávateľ štandardne vyzýva odberateľa k uhradeniu časti z celkovej sumy za produkty vopred. Výhodou využívania zálohovej faktúry ako dokumentu, ktorý vyzýva k platbe je, že platcovi DPH po jej vyhotovení nevzniká povinnosť odviesť daň z pridanej hodnoty ak odberateľ nevykoná úhradu požadovanej čiastky. Narozdiel od faktúry, zálohová faktúra nie je účtovným ani daňovým dokladom a jej náležitosti nestanovuje zákon.
Obsah zálohovej faktúry je štandardne vo veľkej miere podobný ako obsah faktúry. Na zálohovej faktúre sa uvádza označenie "zálohová faktúra", nápis, že sa nejedná o daňový doklad a naopak, neuvádza sa daň z pridanej hodnoty, ak je dodávateľ platcom DPH. Popis produktov sa nahrádza nápisom zálohová platba. Číselné označenie sa v prípade zálohovej faktúry obvykle stanovuje tak, aby bolo možné vyhotovenú zálohovú faktúru neskôr priradiť k špecifickej faktúre.
Náležitosti zálohovej faktúry:
1. Označenie "Zálohová faktúra"
2. Poradové číslo zálohovej faktúry - jedinečné v rámci zálohovch faktúr
3. Časť "Dodávateľ"
     (Označenie "Dodávateľ", Obchodný názov podniku, Adresa sídla podniku, IČO, DIČ, IČ DPH,
      Register evidencie podniku, Číslo zápisu do registra, Podnikateľské účty, Názvy bánk)
4. Časť "Odberateľ"
     (Označenie "Odberateľ", Meno a priezvisko alebo Obchodný názov podniku, Adresa,
      v prípade podnikateľského subjektu IČO, DIČ, IČ DPH)
5. Dátum vystavenia zálohovej faktúry
6. Dátum splatnosti zálohovej faktúry
7. Dátum dodania produktov
8. Forma úhrady (hotovosť, bankový prevod, dobierka, atď.)
9. Spôsob dodania (osobný odber, kuriér, pošta, atď.), príp. dodacia podmienka Incoterms
10. Text zálohovej faktúry
      (Nápis zálohová platba, Výška požadovanej zálohy, Peňažná mena)
11. Celková suma k úhrade
12. Nápis "Nie je daňový doklad"
13. Meno a priezvisko osoby, ktorá zálohovú faktúru vystavuje
14. Podpis osoby, ktorá zálohovú faktúru vystavuje
Vzor zálohovej faktúry:
ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA č.: 0000000001
Dodávateľ
Podnik, s.r.o.
Obchodná 31
811 06 Bratislava
Slovenská Republika
IČO: 12345678
DIČ: 1234567890
IČ DPH: SK1234567890

Zapísaná v registri: Okresný súd Bratislava I
Vložka číslo: 12345/A

IBAN: SK1234000000001234567890
          ABC Banka a.s.
Odberateľ
Roman Boroš
Letná 3
903 01 Senec
Slovenská Republika
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Forma úhrady: Bankový prevod
Spôsob doručenia: Pošta
Dátum vystavenia: 01.05.2017
Dátum splatnosti: 01.06.2017
Dátum dodania: 02.05.2017
Produkt Suma
Zálohová platba za kancelárske potreby€ 31,60
Suma k úhrade: € 31,60
Nie je daňový doklad.
Vystavil: Anita Ivanová ______________________
Podpis
Zálohová faktúra môže obsahovať aj položky ako variabilný symbol, konštantný symbol, prípadne iné položky. V sekciách dodávateľ a odberateľ sa odporúča obsiahnutie e-mailovej adresy, telefónneho čísla alebo iného kontaktného údaju účastníkov obchodného styku, v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Podpis na zálohovej faktúre môže byť vyhotovený v písomnej alebo v technickej forme.
Vzor faktúry v anglickom jazyku »
2017 Ako podnikať|

Vzor zálohovej faktúry

,

faktúra

,

účtovníctvo

,

podnikateľský plán

|Kontakt