Ako podnikaťPodnikanie
For Better Price - zľavy, výpredaje, zľavové kódy
o
Ako podnikať Účtovníctvo Dane a odvody Mzdy Vzor faktúry GDPR Podnikateľský plán Marketing
o
Vzor faktúry
Faktúra Neplatca DPH
Faktúra Platca DPH
Faktúra do iného členského štátu
Faktúra do zahraničia
Faktúra v Anglickom jazyku
Predfaktúra
Zálohová faktúra
Elektronická faktúra
Dodací list
Vzor elektronickej faktúry
Vystavovanie elektronických faktúr znižuje náklady a administratívne záťaženie podniku. V legislatíve je elektronická faktúra definovaná ako účtovný záznam vyhotovený v technickej forme. Obsah elektronickej faktúry je rovnaký ako v prípade faktúry, ktorá je vyhotovená vo fyzickej forme. Elektronickú faktúru je možné podpísať prostredníctvom viacerých druhov podpisov. Ideálnym druhom podpisu je zaručený elektronický podpis, ktorý je možné realizovať napr. s využitím občianskeho preukazu s čipom. Do obsahu elektronickej faktúry je možné vložiť aj naskenovaný vlastnoručný podpis.
Vzor elektronickej faktúry - Neplatca DPH:
FAKTÚRA č.: 0000000001
Dodávateľ
Podnik, s.r.o.
Obchodná 31
811 06 Bratislava
Slovenská Republika
IČO: 12345678
DIČ: 1234567890
IČ DPH: Neplatiteľ DPH

Zapísaná v registri: Okresný súd Bratislava I
Vložka číslo: 12345/A

IBAN: SK1234000000001234567890
          ABC Banka a.s.
Odberateľ
Roman Boroš
Letná 3
903 01 Senec
Slovenská Republika
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Forma úhrady: Bankový prevod
Spôsob doručenia: Pošta
Dátum vystavenia: 01.05.2017
Dátum splatnosti: 01.06.2017
Dátum dodania: 02.05.2017
Produkt Jednotková cena Množstvo Celková cena
USB Kľúč 16 Gb€ 14,951 ks€ 14,95
Papier A4 500 Ks€ 3,952 ks€ 7,90
Inštalácia softvéru€ 9,951 h€ 9,95
Suma k úhrade: € 32,80
Vystavil: Anita Ivanová ______________________
Podpis
Vzor elektronickej faktúry - Platca DPH:
FAKTÚRA č.: 0000000002
Dodávateľ
Podnik, s.r.o.
Obchodná 31
811 06 Bratislava
Slovenská Republika
IČO: 12345678
DIČ: 1234567890
IČ DPH: SK1234567890

Zapísaná v registri: Okresný súd Bratislava I
Vložka číslo: 12345/A

IBAN: SK1234000000001234567890
          ABC Banka a.s.
Odberateľ
Roman Boroš
Letná 3
903 01 Senec
Slovenská Republika
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Forma úhrady: Bankový prevod
Spôsob doručenia: Pošta
Dátum vystavenia: 01.05.2017
Dátum splatnosti: 01.06.2017
Dátum dodania: 02.05.2017
Produkt Jednotková
cena bez
DPH
Množstvo Celková
cena bez
DPH
Sadzba
DPH
DPH Celková
cena s
DPH
USB Kľúč 16 Gb€ 12,461 ks€ 12,4620%€ 2,49€ 14,95
Inštalácia softvéru€ 3,962 h€ 7,9220%€ 1,58€ 9,50
Kniha Marketing 2017€ 10,861 ks€ 10,8610%€ 1,09€ 11,95
Základ DPH DPH Suma s DPH
DPH 10% € 10,86€ 1,09€ 11,95
DPH 20% € 20,38€ 4,07€ 24,45
Spolu € 31,24€ 5,16€ 36,40
Suma k úhrade: € 36,40
Vystavil: Anita Ivanová ______________________
Podpis
Elektronická faktúra môže obsahovať aj položky ako variabilný symbol, konštantný symbol, dodacia podmienka prípadne iné položky. V sekciách dodávateľ a odberateľ sa odporúča obsiahnutie e-mailovej adresy, telefónneho čísla alebo iného kontaktného údaju účastníkov obchodného styku, v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Súčasťou faktúry môže byť aj číslo objednávky, ku ktorej je vystavená faktúra viazaná.
Vzor faktúry v anglickom jazyku »
2017 Ako podnikať|

Vzor elektronickej faktúry

,

elektronická faktúra

,

účtovníctvo

,

podnikateľský plán

|Kontakt