Ako podnikaťPodnikanie
For Better Price - zľavy, výpredaje, zľavové kódy
o
Ako podnikať Účtovníctvo Dane a odvody Mzdy Vzor faktúry GDPR Podnikateľský plán Marketing
o
Vzor faktúry
Faktúra Neplatca DPH
Faktúra Platca DPH
Faktúra do iného členského štátu
Faktúra do zahraničia
Faktúra v Anglickom jazyku
Predfaktúra
Zálohová faktúra
Elektronická faktúra
Dodací list
Vzor faktúry, Neplatca DPH
Faktúra vystavená podnikom, resp. dodávateľom produktov, ktorý nie je registrovaný pre daň z pridanej hodnoty, t.j. je tzv. "Neplatcom DPH". Zákazníkom je iný podnikateľský subjekt alebo fyzická osoba nepodnikateľ, odoberajúca produkty v rámci tuzemského obchodného styku. Firma, ktorá je neplatcom DPH vyhotovuje faktúry bez dane z pridanej hodnoty. Skutočnosť, že podnik nie registrovaný pre DPH sa štandardne uvádza na faktúre v sekcii identifikačné číslo pre DPH.
Náležitosti faktúry:
1. Označenie "Faktúra"
2. Poradové číslo faktúry - jedinečné, nie duplicitné v rámci účtovníctva
3. Časť "Dodávateľ"
     (Označenie "Dodávateľ", Obchodný názov podniku, Adresa sídla podniku, IČO, DIČ, IČ DPH,
      Register evidencie podniku, Číslo zápisu do registra, Podnikateľské účty, Názvy bánk)
4. Časť "Odberateľ"
     (Označenie "Odberateľ", Meno a priezvisko alebo Obchodný názov podniku, Adresa,
      v prípade podnikateľského subjektu IČO, DIČ, IČ DPH)
5. Dátum vystavenia faktúry
6. Dátum splatnosti faktúry
7. Dátum dodania produktov
8. Forma úhrady (hotovosť, bankový prevod, dobierka, atď.)
9. Spôsob dodania (osobný odber, kuriér, pošta, atď.), príp. dodacia podmienka Incoterms
10. Text faktúry, faktúrované produkty
      (Popis tovaru alebo služby, Cena za mernú jednotku, Množstvo a merná jednotka, Cena za faktúrované množstvo,
        Peňažná mena)
11. Celková suma k úhrade
12. Označenie "Neplatiteľ DPH" (v časti IČ DPH dodávateľa)
13. Meno a priezvisko osoby, ktorá faktúru vystavuje
14. Podpis osoby, ktorá faktúru vystavuje
Vzor faktúry:
FAKTÚRA č.: 0000000001
Dodávateľ
Podnik, s.r.o.
Obchodná 31
811 06 Bratislava
Slovenská Republika
IČO: 12345678
DIČ: 1234567890
IČ DPH: Neplatiteľ DPH

Zapísaná v registri: Okresný súd Bratislava I
Vložka číslo: 12345/A

IBAN: SK1234000000001234567890
          ABC Banka a.s.
Odberateľ
Roman Boroš
Letná 3
903 01 Senec
Slovenská Republika
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Forma úhrady: Bankový prevod
Spôsob doručenia: Pošta
Dátum vystavenia: 01.05.2017
Dátum splatnosti: 01.06.2017
Dátum dodania: 02.05.2017
Produkt Jednotková cena Množstvo Celková cena
USB Kľúč 16 Gb€ 14,951 ks€ 14,95
Papier A4 500 Ks€ 3,952 ks€ 7,90
Inštalácia softvéru€ 9,951 h€ 9,95
Suma k úhrade: € 32,80
Vystavil: Anita Ivanová ______________________
Podpis
Faktúra môže obsahovať aj položky ako variabilný symbol, konštantný symbol, dodacie podmienky, prípadne iné položky. V sekciách dodávateľ a odberateľ sa odporúča obsiahnutie e-mailovej adresy, telefónneho čísla alebo iného kontaktného údaju účastníkov obchodného styku, v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Súčasťou faktúry môže byť aj číslo objednávky, ku ktorej je vystavená faktúra viazaná. Podpis na faktúre môže byť vyhotovený v písomnej alebo v technickej forme.
Vzor faktúry v anglickom jazyku »
2017 Ako podnikať|

Vzor faktúry Neplatca DPH

,

faktúra

,

účtovníctvo

,

podnikateľský plán

|Kontakt